Trang nhất » Tải xuống
Cáp mềm cao su silicon chịu nhiệt Ygz (RGG) Dây lắp đặt nơi điện thế cao, cách nhiệt, vật liệu cao su silicon AGG Dây lăp đặt cách nhiệt, vật liệu cao su silicon AGR Dây bện cách nhiệt cao su silicon AGRP GBB Dây bảo ôn vật liệu sợi thủy tinh bện và caosu silicon chịu nhiệt HO5SJK Dây bảo ôn cao su silicon mềm chịu nhiệt HO5SJK Dây lắp đặt nơi điện thế cao, cách nhiệt, vật liệu cao su silicon JGG Dây dẫn động động cơ điện cách nhiệt vật liệu cao su silicon JXHXG (JG) Cáp điều khiển cách nhiệt với vỏ bọc vật liệu cao su silicon KGGP Cáp điều khiển cách nhiệt với vỏ bọc mềm vật liệu cao su silicon KGGR Dây cáp điều khiển cách nhiệt với vỏ bọc mềm vật liệu cao su silicon KGGRP Dây bện cách nhiệt cao su silicon UL3068 Dây bện cách nhiệt cao su silicon UL3069 3070 Dây bện cách nhiệt cao su silicon UL3071 3074 3075 Cáp chịu nhiệt độ cao vật liệu sợi thủy tinh bện và cao su silicon UL3122 Dây cách nhiệt cao su silicon UL3123 Dây dẫn điện cách nhiệt vật liệu sợi thủy tinh bện silicon UL3125 Dây dẫn động cách nhiệt sợi thủy tinh bện cao su silicon UL3126 Dây chịu nhiệt cao su silicon UL3135 Dây cách nhiệt cao su silicon UL3172 Dây cách nhiệt cao su silicon UL3512 Cáp dẹt cao su silicon YGCB Dây mềm cách nhiệt vật liệu cao su silicon SIF Dây mềm cách nhiệt vật liệu sợi thủy tinh bên cao su silicon SIFGL SIFV Dây bảo ôn PTFE chịu nhiệt cao UL1164 Dây bảo ôn PTFE chịu nhiệt cao UL1180 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1192 Dây bảo ôn PTFETFE chịu nhiệt cao UL1199 Dây bảo ôn PTFE chịu nhiệt cao UL1213 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1330 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1331 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1332 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1333 Dây bảo ôn FEPPTFEu nhiệt cao UL1577 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1591 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1592 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL1643 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL1644 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1659 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL1671 Dây bảo ôn PTFETFE chịu nhiệt cao UL1704 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1709 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1710 Dây bảo ôn FEPTFE chịu nhiệt cao UL1723 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1726 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1727 Dây bảo ôn PTFE chịu nhiệt cao UL1815 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL1828 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL1829 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1857 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1858 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1859 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL1860 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL1862 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1885 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao UL1887 Dây bảo ôn PTFE chịu nhiệt cao UL1901 Dây bảo ôn cao thế FEP chịu nhiệt cao UL3239 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL10086 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL10126 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL10312 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao UL10362 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL10443 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL10825 Dây bảo ôn ETFE chịu nhiệt cao UL10826 Dây bảo ôn PTFE chịu nhiệt cao 250C VDE7716 Dây bảo ôn PFA chịu nhiệt cao 250C VDE7717 Dây bảo ôn FEP chịu nhiệt cao VDE7718
Sản phẩm
  • Cáp siêu dẫn nhiệt độ cao Vật liệu dẫn của cáp siêu dẫn nhiệt độ cao được chế tạo từ dây niken nguyên chất, với tấm mica vô cơ bọc xung quanh lõi niken như là chất cách nhiệt.
  • Cáp UL3068 Phần sợi dẫn của cáp UL3068 là dây kéo được làm bằng đồng tráng thiếc.
    Lớp vật liệu bao ngoài là vật liệu cách nhiệt silicon ...
  • Cáp UL3512 Cáp UL3512 được chế tạo từ dây đồng tráng niken hoặc thiếc, và nhiều các dây dẫn được bện lại với nhau.
    Có các màu sắc ...